Avem 229016 vizitatori și 698 membri online

CENTURA ALB –GALBEN

8 KYU – CENTURA GALBENA

 • KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

OI TSUKI, jodan ZE Inaintare
OI TSUKI , chudan ZE Retragere
AGE UKE ZE Inaintare
SOTO UKE ZE Retragere
UCHI UKE ZE Inaintare
SHUTO UKE KO Retragere
MAEGERI , jodan ZE Inaintare
MAEGERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI – KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare
 • KATA

HEIAN SHODAN

 • KUMITE

GOHON KUMITE : JODAN , CHUDAN

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

CENTURA GALBEN-PORTOCALIU

7 KYU CENTURA PORTOCALIE

 • KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

OI TSUKI, jodan ZE Inaintare
OI TSUKI , chudan ZE Retragere
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, GYAKU TSUKI ZE Retragere
UCHI UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,NUKITE ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI , jodan ZE Inaintare
MAEGERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare
 • KATA

HEIAN NIDAN

 • KUMITE

GOHON KUMITE : JODAN, CHUDAN

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

 CENTURA PORTOCALIU – VERDE

6 KYU CENTURA VERDE

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
SANBON TSUKI ZE Retragere
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, GYAKU TSUKI ZE Retragere
UCHI UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,NUKITE ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI -RENGERI, chudan ,jodan ZE Inaintare
MAWASI GERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare

KATA

HEIAN SANDAN

KUMITE

KIHON IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

CENTURA VERDE – ALBASTRA

5 KYU CENTURA ALBASTRA

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
SANBON TSUKI ZE Retragere
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, YOKO EMPI ZE/ KI Retragere
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,MAEASHI- MAEGERI NUKITE ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI -RENGERI, chudan ,jodan ZE Inaintare
MAWASI GERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare

KATA

HEIAN YONDAN

KUMITE

KIHON IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

 CENTURA ALBASTRA-MARO

4 KYU CENTURA ALBASTRA

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
MAEGERI -OI TSUKI ,chudan ZE Inaintare
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, YOKO EMPI , URAKEN ZE/KI Retragere
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ,GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,GYAKU TSUKI ,chudan KO Retragere
MAEGERI -RENGERI,jodan, chudan ZE Inaintare
MAWASIGERI , jodan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare

KATA

HEIAN GODAN

KUMITE

KIHON IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

CENTURA MARO 3 KYU

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
MAEGERI –SANBON TSUKI ZE Inaintare
AGE UKE , URAKEN ,GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, YOKO EMPI , URAKEN, GYAKU TSUKI ZE/KI/ZE Retragere
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ,GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,SANOBA MAEGERI ,GYAKU TSUKI ,chudan KO Retragere
MAEGERI -RENGERI,jodan, chudan ZE Inaintare
MAWASIGERI – RENGERI , chudan ,jodan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, hantei YOKOGERI KEAGE KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, hantei YOKOGERI KEGOMI KI Inaintare

KATA

TEKKI SHODAN

KUMITE

JIU IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi , mawasigeri.

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

 

  CENTURA MARO 2 KYU

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
AGE –SOTO-GEDAN BARAI , fara prebloc ZE Retragere
SOTO UKE , YOKO EMPI , TATE EMPI ZE/KI/ZE Inaintare
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ,GYAKU TSUKI ZE Retragere
SHUTO UKE , SHUTO UCHI KO/ZE Inaintare
SHUTO UKE ,MAEASHI MAEGERI ,SHUTO UCHI ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI –RENGERI ,jodan, chudan ZE Inaintare
MAWASIGERI – RENGERI , chudan ,jodan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, hantei YOKOGERI KEKOMI KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, hantei YOKOGERI KEAGE KI Inaintare

KATA

BASSAI DAI , JION , ENPI

KUMITE

JIU IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi , mawasigeri, ushirogeri.

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

CENTURA MARO 1 KYU

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
REN TSUKI , URAKEN , GYAKU TSUKI , OI TSUKI ZE Retragere
AGE –SOTO –GEDAN BARAI , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE , YOKO ENPI , MAE EMPI , TATE EMPI ZE/KO/ZE Retragere
SHUTO UKE , SHUTO UCHI KO/ZE Inaintare
SHUTO UKE ,HAITO UCHI KO/ZE Retragere
MAEASHI MAEGERI , MAEGERI ZE Inaintare
MAEASHI YOKOGERI KEAGE , hantei YOKOGERI KEAGE ZE Inaintare
MAEASHI YOKOGERI KEKOMI hantei YOKOGERI KEKOMI ZE Inaintare
MAEASHI MAWASIGERI , MAWASIGERI , chudan ZE Inaintare

KATA

BASSAI DAI , JION , ENPI , KANKU DAI .

KUMITE

JIU IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi , mawasigeri, ushirogeri,uraken .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu